Умни Градове
Решения за енергийна ефективност

Умен Град

Системи за управление на енергийната ефективност на устойчиви градове

Умните Градове (Smart Cities) са градски зони, които използват различни видове иновативни методи и сензори за събиране на данни. Тези данни се използват от системи за управление на градовете за управление и планиране на активите, ресурсите и услугите по-ефективно. Концепцията на умните градове включва интеграцията на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и Интернет на нещата (IoT) за оптимизиране на ефективността на градските операции и услуги и за свързване към гражданите.

Енергийната ефективност в умните градове играе ключова роля и включва няколко аспекта

  1. Умни електромери и мрежи (Smart Grids) – Те позволяват по-точно измерване и управление на потреблението на енергия. Чрез тях могат да се идентифицират пиковете на потребление и да се предприемат мерки за тяхното намаляване и оптимизиране (demand management).
  2. Интелигентно осветление – Уличното осветление и осветлението на обществените места могат да се управляват интелигентно, за да се намали консумацията на енергия, като същевременно се поддържа необходимото ниво на осветеност.

За подобряване на енергийната ефективност в интелигентните градове се използват още и технологии за енергийно ефективни сгради, възобновяеми енергийни източници, системи за съхранение на енергия и електрически превозни средства. Чрез тези мерки, умните градове целят да създадат устойчиво, ефективно и комфортно място за живеене, като същевременно минимизират въздействието върху околната среда и подобряват качеството на живот на своите жители.

Предимства на решенията за умен град

Ето как решенията за устойчиви градове постигат енергийна ефективност:

Ecology

01.

Анализ и управление на електроенергията

Анализирането на точните данни за потреблението на електроенергията позволява правилното управление на енергийните ресурси в умните градове. Мониторингът в реално време, предотвратяването на кражби на електроенергия и бързото локализиране и отстраняване на неизправностите са ключови за оптималната функция на устойчивия град.

02.

Оптимизиране на енергийните ресурси

Излишните разходи за енергийно потребление утежняват бюджета на общините, районите и регионите. Решенията за енергийна ефективност за умни градове спомагат за оптимизирането на потреблението на енергия, като намаляват нуждата от изграждане на нови електроцентрали и повишават ефективността на съществуващите.

03.

Сигурност и споделеност на данните

Чрез облачни решения и Интернет на нещата (IoT) се осигурява сигурността и споделеността на важна информация по анализа и управлението на енергийните ресурси в умните градове. Постигат се цели като защита от кибератаки, цялостност на данните, по-добро планиране и управление на ресурсите и подобрена реакция при извънредни ситуации. 

04.

Постигане на целите за устойчивост

Устойчивото развитие на градовете е главна цел на умните градове, а събирането на данни за енергийното потребление, правилното им анализиране и последващата оптимизация на енергийния ресурс са ключови при превръщането на градовете в по-устойчиви общности. Интегрирането на модерните технологични решения спомагат за по-ефективно управление на ресурсите.

За кого са подходящи решенията

1

ЕРП и енергийни дистрибутори

2

Магазини и търговски комплекси

3
Общини и пристанища
4
Бизнес предприятия и мобилни оператори
5
Комплекси от затворен тип
6
Къмпинги и хотелски комплекси
team ADD bulgaria

Успешни проекти

Дигитализирали сме над 1000 улични табла. Така сме помогнали на много градове да намалят разходите за електроенергия и за поддръжка, да увеличат ефективността си и да  се приближат една стъпка по-близо до устойчивото бъдеще.

Разгледайте някои от нашите първи успешни истории – Драгоман, Созопол, Роман. 

Previous slide
Next slide

Да поговорим


Изпратете ни вашите въпроси, ще се постараем да отговорим бързо и адекватно.