Arista Eim
Мониторинг на електрическата инфраструктура

Решение за оптимизиране на поддръжката и експлоатацията на трафопостове и електрически табла

ИНФОРМАЦИЯТА Е СИЛА

ARISTA EIM (Electrical Infrastructure Monitoring) е иновативна технология, която ви позволява да наблюдавате и управлявате разпределителни и електрически табла от разстояние и в реално време.

Чрез дигитализиране на състоянията на инфраструктурата, ARISTA EIM позволява предвиждане и преодоляване на потенциални проблеми, преди да са възникнали.

Предимства

Отдалечено наблюдение

на всички ключови параметри на работната среда

Бързо идентифициране

на несъответствия в инфраструктурата

Предотвратяване на щети

и прогнозиране на проблеми

Незабавни известия

в случай на неизправности, отклонения или неоторизиран достъп

Спестяване на разходи

оптимизирайки процеса на поддръжка

Увеличаване производителността

и ефективността на инфраструктурата

Взимане на по-добри решения

въз основа на реални и точни данни

Възможност за интеграция

и надграждане на съществуващи системи

Компоненти

LC1-H Periphery bus

Периферен Хъб

Свързва се към различни по тип сензори и отчита техните състояния.

 • Цифрови входове за регистриране на състояния
 • Мащабируемост на системата за регистриране на състояния
 • Обща периферна шина за пренос на данни и захранване
 • Диагностика на свързаните сензори – прекъснат сензор / вход на късо
 • Паспорт за идентификация на всяко едно устройство, свързано в общата шина
SLMB Arista

Устройство за мониторинг (MMD)

Модулно решение за наблюдение на всички процеси, състояния и параметри на инфраструктурата.

 • Цялостен мониторинг на електрическата инфраструктура
 • Двупосочна комуникация
 • Отдалечено настройка и управление
 • Следене на параметри на работната среда
 • Измерване на електрически параметри
 • Бърз анализ на възникнали проблеми
 • Нотификация за неоторизиран достъп
 • Възможност за следене на показания на външни сензори
 • Регистрация на възникнали събития
Arista CMS

Централизиран софтуер (CMS)​

Детайлна информация в реално време за наблюдаваната електрическа инфраструктура, достъпна от едно място.

 • Наблюдение на инфраструктурата в реално време
 • Незабавно известяване при неочаквани събития
 • Бърз анализ на отчетени състояния
 • Точно локализиране на отчетен проблем
 • Определяне на типа на възникнал проблем
 • Оптимизация на процесите по поддръжка

КАК ДАННИТЕ ОТ СИСТЕМАТА СЕ ПРЕВРЪЩАТ В РЕАЛНА ПОЛЗА

1
ARISTA EIM усъвършенства процеса за наблюдение на инфраструктурата, като използва сензори за измерване на различни параметри в трафопостове или електрическите табла.
2
Към периферния хъб (PH) се свързват различни по тип сензори, с които се отчитат данни от наблюдаваната инфраструктура.
3
Периферният хъб се свързва с устройството за мониторинг (MMD), което служи като контролер и концентратор на данни.
4
Централизиран софтуер (CMS) за съхранение, анализ, преобразуване и представяне на всички данни от системата.
Arista_EIM-timeline

ARISTA CMS Софтуер за управление и мониторинг

Софтуерът за управление Arista предоставя пълен мониторинг на данни и дистанционно управление на трафопостовете и електрическите табла.​

monitoring-motion-2

Детайлна информация

за електрически параметри и параметри на околната среда.

Карта с местоположение

и техническа информация на всички наблюдавани обекти.

Незабавно имейл известяване

в случай на установено несъответствие.​

Отдалечено обновяване

на софтуера на всички елементи на системата.

Приложения

Разпределителни табла - ниско напрежение

ARISTA EIM оптимизира мониторинга и поддръжката на трафопостове, за да осигури тяхната максимална работна и енергийна ефективност.

Електрически табла​

ARISTA EIM дава възможност на производителите да работят без прекъсвания, като установяват строг мониторинг и контрол на различни типове електрически табла.

какво казват нашите клиенти

Неведнъж сме се доверявали на АДД България. В динамичната среда, в която работим, е особено важно да намерим лоялен партньор, който да разбере нашите нужди и да покаже гъвкавост. Това, което намираме за изключително полезно и важно за нашата дейност, е функцията Мониторинг на електрическата инфраструктура - тя предоставя информация за състоянието на оборудването и инфраструктурата, като ни помага да оптимизираме разходите си за поддръжка и времето за реакция.

Кръстина Чолакова
Член на Борда на директорите
Енерджи Ефект ЕАД

Имате проект за нас?


Пишете ни и ще ви отговорим възможно най-бързо.


Изтеглете нашата брошура

Интересувате ли се от Arista EIM? Имате ли нужда от повече подробности за нашето решение? Може да изтеглите нашата продуктова брошура от тук.

A4_Brochure_EIM