Gridbit Eim
Мониторинг на електрическата инфраструктура

GridBit eim

Осигурете лесен и сигурен енергиен преход, като защитите нисковолтовата мрежа (НН)

GridBit EIM (Мониторинг на електрическата инфраструктура) адресира спешната нужда от дигитализация на крайната инфраструктура в нисковолтовата мрежа, която е силно засегната от енергийния преход. 

Ако искате да научите повече за дигитализацията на електрическа инфраструктура, прочетете тази статия в нашия блог:

Промени, предизвикани от енергийния преход

Мерките за овладяване на климатичните промени до 2030г ще ускорят прехода и предизвикателствата, свързани с него.

01.

Електрификация

Нарастващото претоварване поради по-високото търсене на електроенергия  причинява чести и скъпи прекъсвания и повреди на оборудването.

02.

Възобновяеми източници

Възобновяемите енергийни източници са едновременно възможност и предизвикателство. За системните оператори те могат да причинят нестабилност на мрежата и захранването.

03.

Умна мрежа

Преминаването към икономика с нулево нетно потребление и по-зелена енергия ще изисква огромни инвестиции и иновации в разпределителната мрежа, така че тя да остане устойчива и стабилна.

Проблемът

Системните оператори се нуждаят от повече видимост в мрежата на НН, за да осигурят нейната стабилност и устойчивост. 

Решението

Дигитализация на мрежата НН.

Интелигентност на крайните устройства и инфраструктура.

Защо и как да наблюдаваме оборудването на НН?
1

Количеството на оборудването на мрежата НН е доста по-голямо (65%) от това на средното и високото напрежение. Това прави модернизацията още по-наложителна. 

2

GridBit EIM осигурява мониторинг на трансформатора и електрическата инсталация чрез термокамера, цифрови анализатори и датчици за налягане, температура, ниво на масло и газове.

3

GridBitEIM добавя цифрови сетива и AI към електрическата инфраструктура за пълна превенция. В резултат са необходими по-редки посещения на място, което води до допълнително намаляване на разходите.

компоненти на системата

Модулен хардуер

GWU - Gateway

Provides communication, management and data collection from peripheral modules and sensors in the LV switchboard.

MCU - Energy analyzer

3-phase energy analyzer - monitors the status of supply lines, control circuits, fuses, protections, contactors in the LV switchboard.

SMU - High voltage detector

Measures a wide range of electrical parameters (by in- build three-phase indirect electricity meter).

RTU - Real-time clock

Manages the power supply lines of the LV switchboard through automatic schedules or commands.

saas платформа

GridBit’s new management software is your full-control dashboard where you will find critical information, you will monitor and manage your LV assets (transformers, switchboards) all in one place. The Platform makes it possible to maximize the effectiveness of the maintenance process.
Previous slide
Next slide

Функции на платформата

Системна конфигурация

лесно управление на системата чрез приятен интерфейс

Известия и Аларми

за неочаквани събития в самата платформа, както и по имейл, SMS, и др.

Облачно решение

за повече гъвкавост, стабилност и сигурност на системата

GIS

за лесна навигация и визуализация на вашата инфрасртуктура 

Мониторинг в Реално време

за бързо и навременно идентифициране и предотвратяване на проблеми

Анализи и Репорти

на голямо количество данни за по-ефективно планиране

Автоматизация

на процеси, задачи, анализи и репорти по специфичните нужди на клиента

Интеграция

със системи на външни производители чрез стандартни протоколи

Какво получавате с
gridbit eim

какво казват нашите клиенти

Най-полезна и важна за нашата дейност е функцията Мониторинг на електрическата инфраструктура – тя дава информация за състоянието на оборудването и инфраструктурата, като ни помага да оптимизираме разходите си за поддръжка и времето за реакция.

Да поговорим


ADD Bulgaria has an experienced team who will give you all the information and consultation on questions related to energy efficiency, resource management and smart city. Send us your question and we will get in touch with you.

искате ли да знаете повече за gridbit EIM?