Arista Eim
Мониторинг на електрическата инфраструктура

Плавен енергиен преход с нашите решения за мониторинг и анализ на трафопостове

предизвикателствата на енергийния преход

Нововъзникващите технологии водят до големи промени в енергийния сектор. Тяхното бързо навлизане в ежедневието ни предизвиква:

 • Интензивна електрификация на различни процеси, която води до
 • Потенциално претоварване на мрежата и нестабилност на мощността, което води до
 • По-чести повреди на оборудването, което води до
 • По-високи и непредвидими разходи
 • Невъзможност на ютилити компаниите да планират бъдещите си инвестиции

Електропреносната мрежа се нуждае от иновативни технологии, за да може да издържи на тези промени.

Ако искате да научите повече за дигитализацията на електрическа инфраструктура, прочетете тази статия в нашия блог:

Решението

ARISTA EIM (Мониторинг на електрическата инфраструктура) – комбинирана технология от хардуер и софтуер, която ви позволява да наблюдавате и управлявате трафопостове и електрически табла от разстояние и в реално време.

Чрез свързване с различни сензори, ARISTA EIM извършва наблюдение на състоянията на електрическата инсталация. Това позволява предвиждане и предотвратяване на потенциални проблеми.

Предимства

Отдалечено наблюдение

на всички ключови параметри на работната среда

Бързо идентифициране

на несъответствия в инфраструктурата

Предотвратяване на щети

и прогнозиране на проблеми

Незабавни известия

в случай на неизправности, отклонения или неоторизиран достъп

Спестяване на разходи

оптимизирайки процеса на поддръжка

Увеличаване производителността

и ефективността на инфраструктурата

Взимане на по-добри решения

въз основа на реални и точни данни

Възможност за интеграция

и надграждане на съществуващи системи

Компоненти

LC1-H Periphery bus

Периферен Хъб

Свързва се към различни по тип сензори и отчита техните състояния.

 • Цифрови входове за регистриране на състояния
 • Мащабируемост на системата за регистриране на състояния
 • Обща периферна шина за пренос на данни и захранване
 • Диагностика на свързаните сензори - прекъснат сензор / вход на късо
 • Паспорт за идентификация на всяко едно устройство, свързано в общата шина
SLMB Arista

Устройство за мониторинг (MMD)

Модулно решение за наблюдение на всички процеси, състояния и параметри на инфраструктурата.

 • Цялостен мониторинг на електрическата инфраструктура
 • Двупосочна комуникация
 • Отдалечено настройка и управление
 • Следене на параметри на работната среда
 • Измерване на електрически параметри
 • Бърз анализ на възникнали проблеми
 • Нотификация за неоторизиран достъп
 • Възможност за следене на показания на външни сензори
 • Регистрация на възникнали събития
Arista CMS

Централизиран софтуер (CMS)​

Детайлна информация в реално време за наблюдаваната електрическа инфраструктура, достъпна от едно място.

 • Наблюдение на инфраструктурата в реално време
 • Незабавно известяване при неочаквани събития
 • Бърз анализ на отчетени състояния
 • Точно локализиране на отчетен проблем
 • Определяне на типа на възникнал проблем
 • Оптимизация на процесите по поддръжка

КАК ДАННИТЕ ОТ СИСТЕМАТА СЕ ПРЕВРЪЩАТ В РЕАЛНА ПОЛЗА

1
ARISTA EIM усъвършенства процеса за наблюдение на инфраструктурата, като използва сензори за измерване на различни параметри в трафопостове или електрическите табла.
2
Към периферния хъб (PH) се свързват различни по тип сензори, с които се отчитат данни от наблюдаваната инфраструктура.
3
Периферният хъб се свързва с устройството за мониторинг (MMD), което служи като контролер и концентратор на данни.
4
Централизиран софтуер (CMS) за съхранение, анализ, преобразуване и представяне на всички данни от системата.
Arista_EIM-timeline

ARISTA CMS Софтуер за управление и мониторинг

Софтуерът за управление Arista предоставя пълен мониторинг на данни и дистанционно управление на трафопостовете и електрическите табла.​

monitoring-motion-2

Детайлна информация

за електрически параметри и параметри на околната среда.

Карта с местоположение

и техническа информация на всички наблюдавани обекти.

Незабавно имейл известяване

в случай на установено несъответствие.​

Отдалечено обновяване

на софтуера на всички елементи на системата.

Приложения

какво казват нашите клиенти

Неведнъж сме се доверявали на АДД България. В динамичната среда, в която работим, е особено важно да намерим лоялен партньор, който да разбере нашите нужди и да покаже гъвкавост. Това, което намираме за изключително полезно и важно за нашата дейност, е функцията Мониторинг на електрическата инфраструктура - тя предоставя информация за състоянието на оборудването и инфраструктурата, като ни помага да оптимизираме разходите си за поддръжка и времето за реакция.

ДА ПОГОВОРИМ


АДД България разполага с опитен екип, който ще Ви даде пълна информация и консултация по въпроси, свързани с енергийна ефективност, управление на ресурси, устройства и умни градове. Изпратете ни вашите въпроси и ще се свържем с вас.


Имате нужда от повече подробности относно ARISTA EIM?