Мониторинг на инфраструктурата

Решение за оптимизация и дигитализация, което дава възможност за осъществяване на превантивна поддръжка на трафопостове и електрически табла.

Компоненти на системата

PH periphery bus PBC-12

Периферен Хъб

 • Цифрови входове за регистриране на състояния
 • Мащабируемост на системата за регистриране на състояния
 • Обща периферна шина за пренос на данни и захранване
 • Диагностика на свързаните сензори – прекъснат сензор / вход на късо
 • Паспорт за идентификация на всяко едно устройство, свързано в общата шина
SLMB EIM

Контролер

 • Цялостен мониторинг на електрическата инфраструктура
 • Двупосочна комуникация
 • Отдалечено настройка и управление
 • Следене на параметри на работната среда
 • Измерване на електрически параметри
 • Бърз анализ на възникнали проблеми
 • Нотификация за неоторизиран достъп
 • Възможност за следене на показания на външни сензори
 • Регистрация на възникнали събития
Arista CMS New

Централен софтуер за управление

 • Наблюдение на инфраструктурата в реално време
 • Незабавно известяване при неочаквани събития
 • Бърз анализ на отчетени състояния
 • Точно локализиране на отчетен проблем
 • Определяне на типа на възникнал проблем
 • Оптимизация на процесите по поддръжка

Дигитализация и енергиен мениджмънт

Това решение се прилага в трафопостове и табла на електрически компании, както и на големи индустриални и търговски обекти. То позволява да се постигне истинска дигитализация и ефективен енергиен мениджмънт с минимална инвестиция, като се използва вече съществуващо оборудване.

Ключови предимства

Optimisation

Оптимизация на разходите по поддръжка

icon-sensors_1

Следене на параметрите на работната среда

Analysis

Анализи и прогнози на работата на захранващи табла и трафопостове

Monitoring

Мониторинг на инфраструктурата в реално време

Identification

Идентифициране на нерегламентирана намеса в захранващата инфраструктура

Localisation

Бърза локализация на неизправности и отклонения

Архитектура на системата

infographic-monitoring-BG

Комплексна информация в реално време

Решението дава комплексна информация за работата на таблото/трафопоста в реално време. Тя отчита електрически параметри като напрежение, ток, мощност,  консумация, различни сензори (напр. за дим, влажност, температура, тампер бутони).  Бързата локализация и идентифициране на типа проблем спомагат за постигане на оптимални резултати при наличие на аварии и  опити за манипулация в мрежата и в крайна сметка, водят до оптимизация на разходите по поддръжка.

Дигитализация на трафопостове

Имате проект за нас? Пишете ни и ще отговорим до 24 часа по имейл или телефон

Разбери първи за нови продукти, участия в събития и успешни проекти от нашия бюлетин