Gridbit Eim
Мониторинг и управление на табла и трафопостове

GridBit eim

Смарт грид система

Смарт грид системата GridBit EIM (Мониторинг на електрическата инфраструктура) адресира спешната нужда от дигитализация на крайната инфраструктура в нисковолтовата мрежа (НН), която е силно засегната от енергийния преход. 

 

тенденции в енергийната индустрия

Мерките за овладяване на климатичните промени до 2030г ще ускорят прехода, но и предизвикателствата, свързани с него.

01.

Електрификация

Нарастващото претоварване поради по-високото търсене на електроенергия  причинява чести и скъпи прекъсвания и повреди на оборудването.

02.

Възобновяеми източници

Възобновяемите енергийни източници са едновременно възможност и предизвикателство. За системните оператори те могат да причинят нестабилност на мрежата и захранването.

03.

Смарт грид (Умна мрежа)

Преминаването към икономика с нулево нетно потребление и по-зелена енергия ще изисква огромни инвестиции и иновации в разпределителната мрежа, така че тя да остане устойчива и стабилна.

Проблемът

Промените, идващи от зеления преход, се отразяват на стабилността и работоспособността на мрежата НН. 

Решението: Умни мрежи

Дигитализация на мрежата НН позволява интелигентен енергиен мениджмънт на инфраструктурата, който осигурява нейната стабилност и устойчивост.

1

Oборудването на мрежата в частта НН е около 65% повече от това на средното и високото напрежение. Това прави модернизацията на енергийната мрежа още по-наложителна.

2

Чрез термокамера, анализатори и датчици за налягане, температура, ниво на масло и газове се осигурява непрекъснат мониторинг на състоянието на трансформатора и съпътстващото го обордуване.

3

Със смарт грид решението GridBitEIM се постига ефективна превенция и поддръжка. В резултат посещенията на място стават по-редки, което води до  намаляване на разходите.

Системата за мониторинг и управление на табла е специално създадена, за да отговори на реалните нужди за поддръжка на електрическото оборудване. С нея получавате детайлна информация в реално време за работата на наблюдаваното оборудване, включително измерване на електрическите параметри и отчитане на сигнали от различни сензори. Смарт грид решението GRIDBIT EIM бързо локализира и идентифицира аварийни условия, и помага за взимането на информирани решения за оптимизиране на процесите и разходите за поддръжка.

компоненти на системата

Модулен хардуер

GWU - Комуникационен модул

Осигурява комуникация, управление и събиране на данни от периферни модули и сензори.

MCU - Трифазен мрежов анализатор

Следи състоянието на захранващите линии, контролните вериги, предпазителите, защитите и контакторите.

SMU - Многоканален детектор на напрежение

Измерва широк спектър от електрически параметри (чрез вграден трифазен индиректен електромер).

RTU - Модул управление по график

Управлява електрозахранващите линии на табло за ниско напрежение чрез автоматични графици или команди.

платформа за управелние на електрическата мрежа

Новият софтуер за управление на смарт грид GridBit е вашето табло за пълен контрол, където ще намерите важна информация, ще наблюдавате и управлявате активите си за ниско напрежение (трансформатори, разпределителни табла) от едно място. Платформата дава възможност да се максимизира ефективността по процеса на поддръжка.

Функции на платформата

Системна конфигурация

лесно управление на системата чрез приятен интерфейс

Известия и Аларми

за неочаквани събития в самата платформа, както и по имейл, SMS, и др.

Облачно решение

за повече гъвкавост, стабилност и сигурност на системата

GIS

за лесна навигация и визуализация на вашата инфрасртуктура 

Мониторинг в Реално време

за бързо и навременно идентифициране и предотвратяване на проблеми

Анализи и Репорти

на голямо количество данни за по-ефективно планиране

Автоматизация

на процеси, задачи, анализи и репорти по специфичните нужди на клиента

Интеграция

със системи на външни производители чрез стандартни протоколи

Какво получавате с
gridbit eim:

Намален риск от скъпи повреди чрез навременно и правилно откриване на проблеми в умната мрежа.

какво казват нашите клиенти

Най-полезна и важна за нашата дейност е функцията Мониторинг на електрическата инфраструктура – тя дава информация за състоянието на оборудването и инфраструктурата, като ни помага да оптимизираме разходите си за поддръжка и времето за реакция.

Да поговорим


за превръщането на електропреносната мрежа в истински умна мрежа. Изпратете ни въпросите си.

искате ли да знаете повече за gridbit EIM?