ADDAX
система за Интелигентно измерване на енергия

осигуряваща по-добър контрол и управление на измервателната инфраструктура.

ПО-ДОБЪР КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ

на измервателната инфраструктура

АDDAX е усъвършенствана измервателна инфраструктурa (AMI), която предоставя данни в реално време за количеството, цената и продължителността на консумираната енергия. ADDAX улеснява както разпределителните дружества, така и потребителите в разбирането и анализирането на точни данни и им помага във вземането на информирани решения.

Някои основни функции на системата са предотвратяване неоторизирано включване към преносната мрежа, мултитарифно измерване, режим на кредит и предплащане, контрол на товара, товарови профили и контрол на качеството на енергията.

Ако искате да научите защо интелигентното измерване на енергия е технология на бъдещето, прочетете тази статия от нашия блог.
SMART ELECTRICITY METERING – THE TECHNOLOGY OF THE FUTURE

Интелигентно измерване на енергия – технологията на бъдещето

В световен мащаб потреблението на електроенергия се увеличава. Човечеството се нуждае от електричество почти за всичко. Дигитализацията бързо променя начина, по който се управлява енергията,

Прочетете повече »

С ADDAX AMI електроразпределителните компании разрешават много от проблемите си (оперативни и финансови). Същевременно те успяват да направят важна крачка напред към дигитализацията и декарбонизацията.

Предимства

Криптирана комуникация

между измервателите и центъра за управление предотвратяваща кибератаки

Система за управление на ключове

VaultCore KMS от фирмата FORNETIX

Стандартни комуникационни протоколи

PRIME/SFSK/G3 модулация

Оптимизация

Намаляване на разходите чрез оптимизация на процесите по измерване и поддръжка

Интеграция

Оперативна съвместимост с устройства и система на други доставчици осигурява независимостта на ЕРП-то

Мониторинг в реално време

на компонентите на системата за по-добра и ефективна поддръжка на оборудването

Предотвратяване на кражбите

на електроенергия чрез аларми в случай на неоторизиран достъп

Бърза локация и идентификация

при неизправности и отклонения

Компоненти на системата

Electric-meter-monophase

Монофазен електромер

Мултифункционален и мултитарифен монофазен електромер, проектиран за употреба в AMI/AMR система

 • Активна енергия (експорт/импорт)
 • Реактивна енергия (4 квадранта)
 • Измерване на електрически параметри
 • Многотарифно измерване
 • Вграден часовник
 • Дневник на събитията
 • Товаров профил
 • IP54 Ниво на защита
 • Стандартен модел на данни, отворени протоколи
 • Оптичен порт
 • Вградено реле за дистанционно прекъсване и възстановяване на захранването
 • Датчик за отваряне на капака на електромера
 • Датчик за отваряне на капака на клемния блок
 • Сензор за магнитно поле
 • Универсална PLC платформа
Electric-meter three phase

Трифазен директен  електромер

Мултифункционален и мултитарифен трифазен електромер, проектиран за употреба в AMI/AMR система
 • Активна енергия (експорт/импорт)
 • Реактивна енергия (4 квадранта)
 • Измерване на електрически параметри
 • Многотарифно измерване
 • Вграден часовник
 • Дневник на събитията
 • Товаров профил
 • IP54 Ниво на защита
 • Стандартен модел на данни, отворени протоколи
 • Оптичен порт
 • Вградено реле за дистанционно прекъсване и възстановяване на захранването
 • Датчик за отваряне на капака на електромера
 • Датчик за отваряне на капака на клемния блок
 • Сензор за магнитно поле
 • Универсална PLC платформа

Трифазен индиректен електромер

Мултифункционален и мултитарифен индиректен трифазен електромер, проектиран за употреба в AMI/AMR система

 • Активна енергия (експорт/импорт)
 • Реактивна енергия (4 квадранта)
 • Пълна енергия (по заявка)
 • Измерване на електрически параметри
 • Многотарифно измерване
 • Вграден часовник
 • Дневник на събитията
 • Товаров профил
 • IP54 Ниво на защита
 • Резервно захранване
 • Стандартен модел на данни, отворени протоколи
 • Оптичен порт
 • Вградено реле за дистанционно прекъсване и възстановяване на захранването
 • Датчик за отваряне на капака на електромера
 • Датчик за отваряне на капака на клемния блок
 • Сензор за магнитно поле
 • Универсална PLC платформа
 • Трансфер на данни по заявка или по график
 • Заявка за данни по комуникационен канал или чрез мобилно устройство
 • Монтаж за DIN шина (по заявка)
data-concentrator

Концентратор на данни

Mрежово устройство, осигуряващо двупосочно предаване на данни между крайните устройства в мрежата за консумация на електроенергия и HES.
 • Контрол на измервателни устройства
 • Автоматична синхронизация
 • Събиране на данни
 • Регистрация на събития
 • Отдалечено обновяване на софтуера
 • Осигуряване на защитен трансфер на данни
 • Поддръжка на статични и динамични IP адреси
 • Поддръжка на крайни устройства
 • Универсална PLC платформа
Arista CMS

Head-end система

Централен софтуер за управление

 • Наблюдение на инфраструктурата в реално време
 • Незабавно известяване при неочаквани събития
 • Бърз анализ на отчетени състояния
 • Точно локализиране на отчетен проблем
 • Определяне на типа на възникнал проблем
 • Оптимизация на процесите по поддръжка

Оптимизация и ефективност във вашите ръце

1

Интелигентни електромери Моно и трифазни многофункционални и многотарифни електромери, проектирани да работят с AMI/AMR системи.

2
Концентратор на данни – Устройство за комуникация и събиране на данни, осигуряващо двупосочен трансфер на данни между интелигентни електромери и централизирания софтуер.
3
Софтуер за мониторинг и управление  – Мястото за точно и бързо валидиране, анализ и управление на данните от измервателните устройства.

Софтуер за управление и мониторинг SIMS

Централният софтуер за управление SIMS предоставя пълен контрол и детайлна информация за инфраструктурата на едно място с възможност за наблюдение и управление.

Управление

на потребителски достъп

Наблюдение

на качеството на доставената енергия

Справки и анализ

генерирани с един клик

Автоматизирани заявки

за бърз и ефективен анализ

Онлайн мониторинг

на инфраструктурата

Многотарифно отчитане

и прецизен баланс на потреблението

Интеграция

с други системи и устройства

Криптирана

комуникационна връзка

Успешни истории

Благодарение на ADDAX AMI, електроразпределителните дружества са намалили своите нетехнически и оперативни загуби с повече от 10%.

Успешно сме реализирали мащабни и сложни проекти във всички електроразпределителни дружества в България и Северна Македония. Какви предизвикателства сме срещали и как сме ги преодолявали, може да разгледате в нашите Успешни истории.

ДА ПОГОВОРИМ


АДД България разполага с опитен екип, който ще Ви даде пълна информация и консултация по въпроси, свързани с енергийна ефективност, управление на ресурси, устройства и умни градове. Изпратете ни вашите въпроси и ще се свържем с вас.