Gridbit SLMS
интелигентно управление на улично осветление

Система за централизирано наблюдение и управление на уличното осветление

Интелигентна система за управление на уличното осветление GRIDBIT SLMS

Първото масово имплементирано решение за икономия от поддръжка на осветление в България

GridBit SLMS Generation 4 е най-новата версия на системата за интелигентно управление на улично осветление – гъвкава, модулна, икономична, лесна за инсталиране и експлоатация. Тя предоставя възможност за отдалечено групово управление и мониторинг в реално време на цялата електрическа и осветителна инфраструктура.

Интелигентната система за управление на улично осветление има няколко предимства:

  • Повишена енергийна ефективност;
  • Намалени разходи за електроенергия;
  • Повишена безопасност в градската среда;
  • Намаляване на въгледорния отпечатък;
  • Анализ и планиране на енергийното потребление.

Системата за управление на улично осветление е подходяща за градове и общини, затворени комплекси, тунели, пристанища и къмпинги.

Проблемът

Градовете днес се нуждаят от повече видимост в управлението на уличното осветление, за да разрешат 3 предизвикателства: 

01.

Нарастващи енергийни разходи

Енергийните разходи, свързани с градското осветление, нарастват непрекъснато. В България особено сериозен е проблемът с нерегламентираното включване към осветитлението, което струва допълнително на общините и данъкоплатците. 

02.

Неефективна поддръжка

Повечето градове все още разчитат на традиционни (реактивни/планирани) инспекции, които са неефективни. Те водят до ненавременно локализиране и идентифициране на проблеми и техното бавно разрешаване.

03.

Цели за устойчивост

Важно за градовете днес е устойчивото градско планиране и проектиране, което да е с грижа за бъдещето . Интегрирането на високи технологии като интелигентно улично осветление е една добра първа стъпка за всеки кмет на община.  

Решението: автоматизирано управление на улично осветление

Нова, модулна система за менажиране на уличното осветление

Управлението на уличното осветление чрез системата GridBit SLMS интелигентно допълва уличната инфраструктура и предоставя дигитализация на основни процеси на градското осветление чрез:

1

Отдалечено групово (на ниво касета) управление на осветители

2

Мониторинг в реално време на осветителна и електрическа инфраструктура

Автоматизираното и умно управление на уличното осветление не само спестява енергия и пари, но и удължава живота на осветителните тела, като подобрява тяхната ефективност. Подобреното улично осветление подсигурява безопасността в общините, като спестява ключови ресурси.

компоненти на системата

Модулна конфигурация

Комуникационен модул GWU

Комуникация, управление и събиране на данни от периферните модули и сензори в таблото.

Мрежов анализатор MCU

Измерване на електрически параметри (чрез вграден трифазен електромер). защити, контактори в табло УО.

Многоканален детектор на напрежение SMU

Мониторинг на състояния на захранващи линии, управляващи вериги, предпазители, защити, контактори в табло УО.

Модул управление по график RTU

Управлeние на захранващи линии на осветление по автоматичен график или чрез команда.

Платформата като услуга

Новият софтуер за управление на улични осветителни тела GridBit SLMS е вашето табло за пълен контрол. Там ще намерите цялата критична информация, ще наблюдавате и управлявате системата за интелигентно улично осветление, както и цялостната инфраструктура – всичко това от едно място.

Previous slide
Next slide

Функции на платформата

Системна конфигурация

Цялостно управление на системата с лесен потребителски интерфейс

Аларми и известяване

Отчитане и нотификация при неочаквани събития  чрез имейл, SMS и др.

Облачно решение

Предоставя по-добра стабилност на системата и сигурност на данните 

GIS

За лесна навигация и визуализация на вашата инфраструктура 

Мониторинг в реално време

Позволява бързо и навременно разрешаване на проблеми 

Справки и анализи

Възможност за обработка на всички данни в удобен изглед и по-добро планиране 

Автоматизация

Конфигурация за автоматично изпълнение на задачи, анализи и отчети

Интеграция

Лесна и бърза съвместимост с решения на външни доставчици 

Какво ви дава gridbit slms?

Успешни проекти

Дигитализирали сме над 1000 улични табла. Така сме помогнали на много градове да намалят разходите за електроенергия и за поддръжка, да увеличат ефективността си и да  се приближат една стъпка по-близо до устойчивото бъдеще.

Разгледайте някои от нашите първи успешни истории за интегрирането на интелигентна система за управление на уличното осветление – Драгоман, Созопол, Роман. 

Община Драгоман
Прочетете
Община Роман
Прочетете
Previous slide
Next slide

Какво казват нашите клиенти

Управлението на уличното осветление във всички населени места се извършва в съответствие с изискванията на проекта и АДД България осигурява надеждна поддръжка и прецизна конфигурация за всички компоненти на системата.

Неведнъж сме се доверявали на АДД България и на тяхната Система за управление на уличното осветление като част от нашите проекти за модернизация на уличното осветление в общините.. В динамичната среда, в която работим, е особено важно да намерим лоялен партньор, който да разбере нашите нужди и да покаже гъвкавост.

Екипът на АДД България реагира бързо и гъвкаво на различните изисквания и нужди. Това ни довав свобода на действие и спокойствие, защото знаем, че имаме истински партньор до нас.

ДА ПОГОВОРИМ


за автоматизация и управление на улично осветление.. Изпратете ни въпросите си и ще се свържем с вас.

Искате да знаете повече за gridbit SLMS?