Arista SLMS
Интелигентно осветление

Интелигентна система за дистанционно управление и мониторинг на външно осветление за градове, сгради и тунели

ARISTA SLMS

УПРАВЛЯВАЙТЕ УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО-ЕФЕКТИВНО ОТ ВСЯКОГА

Arista SLMS надгражда традиционното улично осветление с интелигентни функции за дистанционното управление на осветителни тела и наблюдението в реално време на цялата електрическа и осветителна инфраструктура. Системата събира, съхранява и анализира всички данни, предоставяйки пълна информация за състоянията и процесите на общественото осветление.

Ако искате да научите повече за устойчивото развитие и енергийната ефективност на градовете, прочетете тази статия от нашия блог.
STREET LIGHTING MANAGEMENT SYSTEM – SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENERGY EFFICIENCY BY ADD BULGARIA

Система за управление на улично осветление – устойчиво развитие и енергийна ефективност от АДД България

Уличното осветление е неразделна част от инфраструктурата на всеки град или открито пространство в градските райони на планетата. Още от древни времена хората са се опитвали да прогонят тъмнината, измисляйки различни инструменти.

Read more »

Arista SLMS е проектиран да постигне гъвкава и ефективна работа на осветлението и дава възможност на заинтересованите страни да балансират между високо качество, устойчивост и оперативна ефективност.

Предимства

Намаляване на разходите

чрез оптимизиране на процеса по поддържка

Спестяване на електрическа енергия

чрез използване на LED технология и димираща функция

Мониторинг на инфраструктурата

в реално време гарантира ефективна и много по-прецизна поддръжка

Предотвратяване на кражби

чрез незабавно откриване и локализиране на неоторизиран достъп

Анализ и прогноза

на работата на уличното осветление позволява по-добро стратегическо планиране

SLMS като платформа

за разработване и внедряване на бъдещи приложения на умния град

Компоненти на системата

Arista LCU Controller

Контролер за индивидуално управление (LCU)

 • Индивидуално управление
 • Дистанционно управление
 • Създаване на RF мрежа
 • Двупосочна комуникация с Arista CMS
 • Измерване на електрически параметри
 • Мониторинг на състояния
 • Регистрация на събития
 • Съвместимост с различни видове осветителни тела
SLMB Arista

Контролер за групово управление (SLMB)

 • Отдалечено управление на устройствата
 • Мониторинг в реално време
 • Мониторинг на електрическата инфраструктура
 • Регистрация на събития
 • Незабавни известия за събития
 • Мониторинг на неоторизиран достъп
 • Двупосочна комуникация
 • Концентратор на данни
 • Автоматичен и ръчен режим на управление
 • Създаване на радиокомуникационни мрежи
 • Измерване на електрически параметри
 • Събиране на данни от външни сензори
 • Управление на градската среда (отпадъци, трафик, паркинг, автоматизация на сгради и др.).
Arista CMS

Централизиран софтуер (CMS)​

 • Онлайн наблюдение
 • Дистанционно управление
 • Локализация на проблема с устройството
 • Незабавно известие Анализ на данни
 • Отчети за данни
 • Уеб-базиран интерфейс

ПОДОБРЕТЕ ОСВЕТЛЕНИЕТО НА УЛИЦИТЕ

1
Контролер за индивидуално управление (LCU) се интегрира към корпуса на осветителя, служи за управление на димиращия график, както и за събиране и изпращане на технически и работни параметри.
2
Контролерът за групово управление Arista SLMB изпълнява комуникационни функции и непрекъснато следи състоянието на таблото, захранващите линии, предпазители, контактори и др.
3
SLMB изпраща всички данни до централизирания софтуер за управление Arista CMS, който ги събира, анализира, обработва и представя в лесен за използване уеб интерфейс.

ARISTA CMS
Софтуер за управление и мониторинг

Централният софтуер за управление анализира и визуализира всички системни параметри и състояния на едно място

Управление на работните графици

на системата, конфигурация на устройства и обновяване на софтуера

Имейл известяване

при наличие на неочаквани събития,състояния и неизправности

Управление на аларми

идентифициране и локализиране на възникнали проблеми

Визуализация на местоположение

на всички елементи  – електрически табла и осветители

Цялостен мониторинг

на инфраструктурата на улично осветление

Справки и анализи

генерирани с един клик

Автоматизация

Автоматично изпълнение на заявки

Интеграция

Интеграция с други системи

Приложения

Различен подход, с който правим градовете интелигентни и устойчиви

СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ Е ГРЪБНАКЪТ НА ИНОВАТИВНИЯ ГРАД, защото превръща осветителните тела в интелигентни точки, които събират и препращат информация. Общините, инвеститорите, гражданите, както и други заинтересовани страни имат мощен инструмент, чрез който могат да постигнат своите интелигентни цели – устойчиво развитие, енергийна ефективност и цялостната визия за по-добро качество на градския живот.

Реализирани проекти

Досега сме помогнали на много градове да намалят разходите за поддръжка, да увеличат ефективността и да подобрят функционалностите на своите системи за осветление, за да се приближат още по-близо до по-умен и по-устойчив град.
Previous slide
Next slide

Какво казват нашите клиенти

Управлението на уличното осветление във всички населени места се извършва в съответствие с изискванията на проекта и АДД България осигурява надеждна поддръжка и прецизна конфигурация за всички компоненти на системата.

Неведнъж сме се доверявали на АДД България и на тяхната Система за управление на уличното осветление като част от нашите проекти за модернизация на уличното осветление в общините.. В динамичната среда, в която работим, е особено важно да намерим лоялен партньор, който да разбере нашите нужди и да покаже гъвкавост.

ДА ПОГОВОРИМ


АДД България разполага с опитен екип, който ще Ви даде пълна информация и консултация по въпроси, свързани с енергийна ефективност, управление на ресурси, устройства и умни градове. Изпратете ни вашите въпроси и ще се свържем с вас.

Имате нужда от повече подробности относно ARISTA SLMS?