Интелигентно осветление

Решение, което предоставя гъвкав и ефективен контрол и мониторинг на инфраструктурата на уличното осветление

Компоненти на системата

Arista LCU Controller

Контролер за индивидуално управление

 • Индивидуално управление
 • Дистанционно управление
 • Изграждане на RF mesh мрежа
 • Двупосочна комуникация с Arista CMS
 • Измерване на електрически параметри
 • Следене на състояния
 • Запис на възникнали събития
 • Съвместимост с различни видове осветители
SLMB EIM

Контролер за групово управление

 • Дистанционен контрол
 • Пълен мониторинг в реално време
 • Следене на състояния на инфраструктурата
 • Регистриране на възникнали събития
 • Незабавно известяване за събития
 • Следене за неоторизиран достъп
 • Двупосочна комуникация
 • Концентратор на данни
 • Автоматичен и ръчен режим на управление
 • Изграждане на радиокомуникационна мрежа
 • Измерване на електрически параметри
 • Отчитане на стойности от външни сензори
 • Възможност за управление на процеси в градската среда (сметосъбиране, трафик, паркинг, сградна автоматизация и др.)
Arista CMS

Централен софтуер за управление

 • Мониторинг в реално време
 • Дистанционно управление
 • Локализиране при възникнал проблем
 • Незабавно известяване
 • Анализ на данни
 • Изготвяне на справки
 • Потребителски интерфейс

Нещо повече от автоматизация на уличното осветление

Всеки съвременен град се стреми да намери приложение на високите технологии, така че да подобри условията на живот и процеса по управление на сложният градски организъм. АДД България помага на своите партньори да постигнат това. Система Arista SLMS е в реална експлоатация в различни проекти от няколко години и е доказала своята функционалност и ефективност, като версиите се надграждат и подобряват всеки път.  Arista SLMS включва контролер на захранващата касета (Arista SLMB) за управление на осветители и захранващи линии, индивидуални контролери за управление на осветител (Arista LCU) и Централизиран софтуер (Arista CMS).

Ключови предимства

Optimisation

Оптимизация на разходите по поддръжка

Savings

Спестяване на електрическа енергия​

Monitoring

Мониторинг на инфраструктурата в реално време

Identification

Идентифициране на нерегламентирана намеса в захранващата инфраструктура

Analysis

Анализи и прогнози на работата на улично осветление

Localisation

Бърза локализация на неизправности и отклонения

Архитектура на системата

Street-lighting-architecture
infographic-street-ligh

Цялостен мониторинг в реално време

Освен управление на работните режими на уличното осветление се извършва цялостно наблюдение и проверка на инфраструктурата в реално време. Системата прави цялостен мониторинг, който обхваща захранващите линии, предпазители, изпълнителни елементи, монтирани тампер бутони и параметри на работната среда. Следи се състоянието на всички елементи от осветителната уредба и при възникване на неочаквани събития, отклонения и неоторизиран достъп, се предоставя незабавно детайлна информация. Всички тези функционалности носят пряка полза при управлението на уличното осветление на един град като се пести време и се оптимизира процеса по поддръжка.

Интеграция на смарт системи

Arista представлява гъвкаво решение, което лесно може да бъде разширено, чрез имплементация на нови функционалности, в съответствие с управляемата среда и поставените технически изисквания. АДД- България разполага с екип от софтуерни и хардуерни инженери, готови да работят по частни решения , които да задоволят специфичните нужди на клиентите.

Нашите решения могат да бъдат надградени чрез добавяне на комуникационни и изпълнителни устройства (контролери, сензори), добавяне на крайни измервателни устройства, както и на различни сървъри. Също така, Arista може да се интегрира към външни системи и да стане част от една голяма платформа за умен град.

Интелигентна система за тунелно осветление

Постигате истинска модернизация на осветлението с този силен инструмент за качествен мониторинг, управление и  поддръжка 

Имате проект за нас? Пишете ни и ще отговорим до 24 часа по имейл или телефон

Разбери първи за нови продукти, участия в събития и успешни проекти от нашия бюлетин