Gridbit SLMS
интелигентно улично осветление /generation 4/

gridbit SLMS

УПРАВЛЯВАЙТЕ УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО-ЕФЕКТИВНО ОТ ВСЯКОГА

GridBit SLMS Generation 4 е най-новата версия на системата за интелигентно улично осветление – гъвкава, модулна, икономична, лесна за инсталиране и експлоатация. Тя предоставя възможност за отдалечено груповео управление и мониторинг в реално време на цялата електрическа и осветителна инфраструктура.  

Ако искате да научите повече за устойчивото развитие и енергийната ефективност на градовете, прочетете тази статия от нашия блог.
STREET LIGHTING MANAGEMENT SYSTEM – SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENERGY EFFICIENCY BY ADD BULGARIA

Система за управление на улично осветление – устойчиво развитие и енергийна ефективност от АДД България

Уличното осветление е неразделна част от инфраструктурата на всеки град или открито пространство в градските райони на планетата. Още от древни времена хората са се опитвали да прогонят тъмнината, измисляйки различни инструменти.

Read more »

Проблемът

Градовете днес се нуждаят от повече видимост в управлението на уличното осветление, за да разрешат 3 предизвикателства: 

01.

Нарастващи енергийни разходи

Енергийните разходи, свързани с градското осветление утежняват общинските бюджети и отклоняват средства, които биха могли да бъдат по-добре оползотворени. 

02.

Неефективна поддръжка

Много градове все още разчитата на неефективните традционни, реактивни/планирани инспекции, които водят до ненавременно идентифициране и разрешаване на проблеми. 

03.

Цели за устойчивост

Важно за градовете днес е устойчивото градско планиране и проектиране. Интегрирането на високи технологии като интелигентно улично осветление е една добра първа стъпка.  

Решението

Нова, модулна система за повече гъвкавост при различните нужди и бюджети 

GridBit SLMS интелигентно допълва уличната инфраструктура и предоставя дигитализация на основни процеси на градското осветление:

1

Отдалечено групово управление на осветители

2

Мониторинг в реално време на осветителна и електрическа инфраструктура

компоненти на системата

Модулен хардуер

Module GWU

За комуникация, управление и събиране на данни от периферните модули и сензори в таблото.

Module mcu

За мониторинг състоянията на захранващи линии, управляващи вериги, предпазители, защити, контактори в табло УО.

Module SMU

За измерване на широк набор от електрически параметри (чрез вграден трифазен електромер)

Module RTU

Управлява захранващите линии на УО по автоматични графици или по команда

Платформата като услуга

Новият софтуер за управление на GridBit SLMS е вашето табло за пълен контрол. Там  ще намерите цялата критична информация, ще наблюдавате и управлявате системата за интелигентно улично осветление, както и цялостната инфраструктура – всичко това от едно място.

Previous slide
Next slide

Функции на платформата

Системна конфигурация

Цялостно управление на системата с лесен потребителски интерфейс

Аларами и известия

Получавате ги за неочаквани събития в самата платформа или по имеайл, SMS, и др.

Облачно решение

Предоставя по-добра стабилност на системата и сигурност на данните 

GIS

За лесна навигация и визуализация на вашата инфраструктура 

Мониторинг в релано време

Позволява бързо и навременно разрешаване на проблеми 

Отчети и анализи

Всички данни се обработват за по-добъв изглед и планиране 

Автоматизация

Изпълнението на различните задачи, анализи и отчети може да бъде напълно автоматизирано 

Интеграция

Системата лесно се интегрира с решения на външни доставчици 

Какво ви дава gridbit slms

Успешни проекти

От 2017г. насам сме помогнали на много градове да намалят разходите за електроенергия и за поддръжка, да увеличат ефективността си и да  се приближат една стъпка по-близо до устойчивото бъдеще.

Проверете някои от нашите успешни истории:

Previous slide
Next slide

Какво казват нашите клиенти

Управлението на уличното осветление във всички населени места се извършва в съответствие с изискванията на проекта и АДД България осигурява надеждна поддръжка и прецизна конфигурация за всички компоненти на системата.

Неведнъж сме се доверявали на АДД България и на тяхната Система за управление на уличното осветление като част от нашите проекти за модернизация на уличното осветление в общините.. В динамичната среда, в която работим, е особено важно да намерим лоялен партньор, който да разбере нашите нужди и да покаже гъвкавост.

ДА ПОГОВОРИМ


за енергийна ефективност, управление на ресурси, устройства и умни градове. Изпратете ни вашите въпроси и ще се свържем с вас.

Искате да знаете повече за gridbit SLMS?