IoT решения за оптимизация и дигитализация

АДД БЪЛГАРИЯ

лидер в интелигентните IoT решения​

Ние сме една от първите компании в България, които разработват и внедряват интелигентни решения за енергетиката и умните градове. Целта ни е да спомогнем за един по-плавен и успешен енергийен и дигитален преход чрез дигитализация и модернизация на измервателна, осветителна и електрическа инфраструктура.

Иновативни решения

Интелигентно измерване на енергия

По-добър контрол и управление на цялата измервателна инфраструктура

Интелигентно осветление

Ефективно управление и мониторинг на цялата осветителна инфраструктура.

Мониторинг на мрежа НН

Оптимизация и дигитализация за ефективна поддръжка на трафопостове и електрически табла

Измерване на ресурси в затворени комплекси

Интелигентното и икономично решение за модернизация на измерването на ресурсите.

Защо АДД България

Интелигентни електромера в България и Македония
0 +
Концентратори на данни​
0 +
Дигитализирани табла за улично осветление
0 +
Години пазарна експертиза
0 +
Ютилити компании с нашата система
0
Населени места с нашата система за улично осветление
0 +

Клиенти и партньори

ДА ПОГОВОРИМ


АДД България ще Ви даде пълна информация и консултация по въпроси, свързани с енергийна ефективност, управление на ресурси, устройства и умни градове. Изпратете ни вашите въпроси и ще се свържем с вас.

Искате да знаете повече за нашите решения?