Иновативни решения

Smart Electricity Metering

Интелигентно измерване на енергия

По-добър контрол и управление на цялата измервателна инфраструктура

Electrical Infrastructure Monitoring icon

Мониторинг на инфраструктурата

Оптимизация и дигитализация за ефективна поддръжка на трафопостове и електрически табла

Smart Street Lighting

Интелигентно осветление

Ефективно управление и мониторинг на цялостната инфраструктурата на осветлението.

Retrofit Metering Resources - ADD Bulgaria

Модернизирано измерване на ресурси

Интелигентното и икономично решение за модернизация на измерването на ресурсите.