You are currently viewing GridBit by ADD Bulgaria – нов бранд, разширен екип и още по- иновативни идеи в сферата на умните градове и умните мрежи 

GridBit by ADD Bulgaria – нов бранд, разширен екип и още по- иновативни идеи в сферата на умните градове и умните мрежи 

Новият бранд GridBit – какво се промени и какво постигнахме

Точно преди 1 година АДД България предприе една смела крачка – да отдели развойната си дейоност в нов бранд. Защо? В бързо развиващия се свят за постигане на високи цели са необходими както много труд и познания, така и много креативност и дръзки действия. 

Главна мисия на новия бранд GridBit, е да разработи следваща генерация продукти, които отговарят на непрекъснато променящите се изисквания за умен град и умни енергийни мрежи.  

Разширяване на екипа – нови, свежи идеи и решения

Една от главните промени, която АДД България направи, е да стартира работа с нов технически директор. Търсихме човек, доказал се във времето и в сферата, в която АДД България работи. 

Така, от април месец 2023г. Владимир Вълчовски зае длъжност Технически директор. С огромния си международен опит в областта на технологичните иновации, той отлично се вписва в стратегията на компанията, като постави още по-високи цели. 

Доказателство за високия професионализъм и технически умения на новия технически директор е не само скоростната промяна в работната култура (добавихме опция за работа от вкъщи), но и реализиране на изцяло нова концепция на технологията ни. Освен това, към екипа се присъединиха още млади и амбициозни професионалисти, които допринасят със свежи идеи всекидневно. 

Какви бяха първите задачи, с които се зае новият екип описваме в следващите редове. 

Гъвкавост, качество и повече ползи за клиентите

Решенията, които предлага АДД България са цялостни и включват: 

 • Хардуерни модули (контролери, комуникационно оборудване, електромерни модули, часовници, сензори, термални камери);  
 • Софтуер към самите устройства (фърмуер); 
 • Централна софтуерна платформа (сърцето на системите), от която се извършват всички действия в системата – анализ и визуализация на събраните данни, изпращане на команди, генериране на справки, автоматизиране на много от процесите и др.  

Актуализация на хардуера

Новите хардуерни модули

Една от първите задачи, с която се зае новият екип, беше хардуерна оптимизация на устройствата в двете основни системи на компанията –  за управление на осветление (GridBit SLMS) и за мониторинг на електрическа инфраструктура в нисковолтовата мрежа (GritBit EIM).  

Заложихме на модулна архитектура с цел максимално да улесним процеса по инсталация.  

Така на практика се създаде универсално решение за събиране и обработка на данни в реално време.То може да се конфигурира спрямо всяко техническо изискване или икономичекса нужда на различните клиенти (ЕРП, община, предприятие, интегратор, вериги магазини, големи производства).

Владимир ВЪлчовски, Технически директор

Обновяване на софтуерната архитектура  

 • Софтуерната платформа е проектирана да работи изцяло на принципа Software as a Service (SaaS)
 • Web – базирания интерфейс, предоставя възможност на потребителите да достъпват системата без инсталация на допълнителен софтуер.
 • Облачната технология и използвания MQTTS протокол гарантират сигурна комуникация и непрекъсната работа на системата. 
 • С обновяването на интерфейса, платформата GridBit се превръща в незаменим  инструмент за наблюдение и управление на измервателни, осветителни и електрически инфраструктури. По този начин дружествата, които го използват постигат по-голяма устойчивост, надеждност и ефективност. 

Всеки наблюдаван обект може дистанционно да бъде проверен. Платформата се грижи информацията да се представя във формат, удобен за различните потребители (IT отдел, авариен акип, енергитици, анализатори, екип по отчитане на консумация, директори, бизнес управители, кметове и др.).  

Модернизираната система предоставя нови възможности за: 

 1. Мониторинг и контрол– проследяване на всякакъв вид електрически параметри, както и параметри на околната среда и такива, специфични за инфраструктурата.
 1. Откриване и известяване за възникнали проблеми, неоторизиран достъп и опити за манипулация.
 1. Адаптация към непрекъснато променящи се изисквания.  
 1. Интеграция на нови решения към външни доставчици.
 1. Повишаване сигурността и качеството на инфраструктурата. 

Не на последно място, визуализацията на карта на всички наблюдавани обекти е изключително полезна. Представя се детайлна информация за комуникационните и техническите състояния на всеки обект (табло, трафопост, друг вид инфраструктура и обордуването в тях) и устройства на самата система GridBit.  Така потребителите бързо и лесно могат да идентифицират и предотвратят обекти с проблеми. 

Тази информация, например, позволява на ютилити компаниите да избегнат разходите, прекъсванията на услугите и проблемите с безопасността, свързани с повредите на наблюдаваното оборудване. На база на получните данни, енергийните дистрибутори могат проактивно да планират как най-добре да управляват и модернизират своите активи (например да установят с по-голяма точност къде, кога и дали е необходимо разширяване на мрежата). 

GridBit не е просто нов бранд, а естественото продължение на годините усилия, опит и история на АДД България 

За успех приемаме не само големия брой реализирани проекти, но и личната удовлетвореност както на клиентите и партньорите ни, така и на хората от екипа, които участват в процеса по създаване на нов високотехнологичен продукт.  

Основна мисия на АДД България е да продължи ба бъде един от най-големите иноватори в сферата на енергийна дигитализация и умни градове. Но най-много от всичко ценим ценните и силни парнтьорства, които сме създали, основани на доверия, сътрудничество и взаимно уважние.