You are currently viewing АДД България, в сътрудничество с Fornetix, осигурява система за управление на криптирането на милиони интелигентни измервателни уреди за един от своите клиенти в Източна Европа

АДД България, в сътрудничество с Fornetix, осигурява система за управление на криптирането на милиони интелигентни измервателни уреди за един от своите клиенти в Източна Европа

През август 2020 г. Александър Дикарло, управител на АДД България, обяви началото на централен проект в сътрудничество с Fornetix, Inc., американска технологична компания, предоставяща система за управление на ключове за криптиране, наречена VaultCore. Fornetix беше внимателно подбрана от екипа на АДД, тъй като е единственият доставчик на системи за управление на ключове, който отговаря на всички изисквания, необходими за гарантиране сигурността на милиони интелигентни измервателни уреди. VaultCore не само осигурява необходимата мащабируемост, но също така отговаря на изискванията за съответствие, съгласно указанията на Prime Alliance, който контролира оперативните стандарти за усъвършенствано управление на измервателните уреди и интелигентните мрежи в Европа. VaultCore ще бъде използван за управление на ключове за криптиране на над 1,1 милиона интелигентни електрометра.

Весела Малиновска, Маркетинг директор в АДД-България.

„Ангажираността на АДД към оперативната съвместимост и стандарти за съответствие на технологично ниво, съчетана със способността на VaultCore лесно да управлява стотици милиони ключове, гарантира успеха на това партньорство. Ние очакваме дълги взаимоотношения с Fornetix за предоставяне на съвременни сигурни решения за свързани устройства за нашите клиенти в Европа“

От създаването си през 2006г. АДД България се фокусира върху предлагането на интелигентни решения за отдалечен трансфер на данни, анализ на информация и управление на интелигентни измервателни уреди. Ние предлагаме цялостна система от край до край, състояща се от Център за управление на електромери (Meter Data Management), концентратори на данни и измервателни уреди, всички проектирани според нуждите и изискванията на клиентите. В годините АДД израсна много и привлече някои от най-важните играчи на енергийната арена като свои партньори, доставчици и клиенти. Този проект с Fornetix ще даде възможност на АДД България да предостави сигурни решения, които отговарят на регламентите за лична информация (Personal Identifiable Information) като Общия регламент за защита на данните (GDPR). Тъй като данните за енергията се считат за лични, те трябва да бъдат криптирани, за да се съобразят със законодателството на ЕС.

Марк Гилрой, главен изпълнителен директор на Fornetix.

„Прекрасно е да подкрепяме развитието на ключови решения за европейските потребители, които отговарят на GDPR и строгите изисквания за гарантиране на сигурността на интелигентните измервателни уреди. Това е доста предизвикателна среда, но ние се радваме, че можем да бъдем доставчик на система за управление на ключовете за криптиране на 1,1 милиона сигурни интелигентни измервателни уреда в Източна Европа“.

За този проект АДД и Fornetix се занимават с тестване, доставка и внедряване на система от ново поколение, за автоматизирано и динамично управление на криптографски материали с капацитет до 100 милиона ключа. Системата за разпределение на ключове беше успешно интегрирана в съществуващата система за интелигентно измерване на територията на електроразпределителното дружество.

Това е мащабна програма от първостепенно значение, която е резултат от няколко години усилена съвместна работа между АДД България и Fornetix и която цели предоставяне на възможно най-доброто решение за сигурност при внедряване на интелигентни измервателни системи за електричество, вода, газ и улично осветление в Източна Европа.


За АДД България

АДД България предлага цялостни технология за дистанционно управление на свързани устройства, пренос и анализ на данни в областта на енергийния и индустриалния сектор. В АДД вярваме, че процесите на измерване и поддръжка на скъпо оборудване, отнемащи време и ресурси, могат да бъдат заменени с отдалечени, навременни и интелигентни решения за управление и мониторинг с една крайна цел – да помогнем на нашите клиенти да постигнат по-голяма ефективност, оптимизация на процесите и огромно намаляване на разходите.

Опитът ни датира от 2006 г. и се опира на много проекти от различен тип, приложение и сложност. Инсталирали сме и в момента поддържаме някои от най-големите проекти за интелигентно измерване в Европа, които управляват милиони електромери, реализирали сме няколко проекта за модернизация на улично осветление, а в момента валидираме най-новата ни технология за автоматизиране на процеса на измерване на електричество и вода в пристанища. За повече посетете уебсайта на АДД България.

За Fornetix

Ние от Fornetix разбираме, че управлението на криптирането в днешната сложна среда, може да изглежда невъзможна задача. Ето защо създадохме VaultCore, опростено, автоматизирано и сигурно решение за управление на ключовете за криптиране, предназначено да отговори на предизвикателствата на сигурността, произтичащи от разпространението на IoT, големите разпределени мрежи и бързото усвояване на облачните услуги. Стремим се да обединим усилията си с водещи технологии по целия свят, за да осигурим интелигентни и унифицирани решения за сигурност, които въвеждат ред в хаоса на управлението на криптирането. За повече информация за Fornetix посетете техния уебсайт.