You are currently viewing АДД България представи новата си  система за управление на улично осветление – GridBit SLMS

АДД България представи новата си система за управление на улично осветление – GridBit SLMS

  • Post category:Новини

На 25.04 (четвъртък) се проведе семинар, посветен на уличното осветление, на който АДД България имаше привилегията да вземе участие. Събитието бе организирано от Българския Национален Комитет по Осветление и бе фокусирано върху темата ” Потенциални възможности за намаляване на капиталните и енергийни разходи при санирането и изграждането на  нови  LED  улични осветителни уредби.”  

Нашата презентация беше на тема GridBit SLMS – новото, усъвършенствано решение за интелигентно управление на улично осветление от АДД България. Екипът ни показа обширния ни опит в проекти за модернизация и подчерта как GridBit SLMS революционира управлението на уличното осветление, правейки го по-ефективно и по-устойчиво.  

Като фирма номер едно за интелигентни системи за наблюдение и управление в България, показахме, че на нас може да се разчита при осигуряването на експертиза и подкрепа по време на всяка стъпка от пътя към продължителния следпроектен мониторинг и управление на инвестицията. Освен това, поддръжката на интелигентните системи е от първостепенно значение, за да може общините, ЕСКО компаниите и фирмите за поддръжка да чувстват, че разполагат с истински партньор при възникването на проблеми. АДД България се гордее с висококачествената услуга, която предоставя в това отношение – няма друга компания в страната, която да реагира толкова бързо и отговорно. 

В заключение, участието ни бе изключително успешно, потвърждавайки нашата позиция като лидер в областта на иновативните и интелигентни системи за мониторинг на улично осветление.