[trp_language language="en_EN"] English content only [/trp_language]
You are currently viewing Пилотен проект за дистанционно измерване на електромери и водомери на пристанищни колонки, пристанище Flisvos

Пилотен проект за дистанционно измерване на електромери и водомери на пристанищни колонки, пристанище Flisvos

АДД България стартира своя пилотен проект за дистанционно измерване на електромери и водомери на пристанищни колонки на едно от най-големите пристанища в Гърция.

С партньорите ни Протасис работим от известно време по този проект и сега вече той е реалност. Едни от основните функции на системата са дистанционно измерване чрез четене на импулси, показване на моментни стойности и състояния на устройствата, изпращане на нотификации и аларми при проблеми. По този начин клиентът ни ще автоматизира процеса по събиране на данни, измерване на крайните устройства, съответно таксуване на потребителите и в крайна сметка ще постигне значителни оптимизации на разходите си и подобряване на услугите, които предоставя.