You are currently viewing Екипът на АДД България посети изложението European Utility Week 2019 в Париж

Екипът на АДД България посети изложението European Utility Week 2019 в Париж

  • Post category:Новини

Както всяка година, екипът ни посети това важно събитие в бранша на енергетиката и новите технологии. Установихме добри контакти с нови партньори и затвърдихме вече съществуващи такива. Нашите наблюдения са, че секторът все повече се фокусира в няколко теми: киберсигурност, привличане на крайните потребители чрез възможностите на big data, децентрализация, диверсификация и още много други. АДД България следи отблизо тези тенденции и винаги се стреми да отговаря на нуждите на своите клиенти.