You are currently viewing Как дигитализацията подобрява електрическата инфраструктура

Как дигитализацията подобрява електрическата инфраструктура

  • Post category:Новини

Дигиталните технологии са навсякъде около нас и влияят на начина ни на живот, работа, пътувания и дори забавление. Нашата засилена зависимост от електричество означава търсене на нови, иновативни начини за снабдяване с енергия за нашите градове, домове и индустрии. В днешно време надеждната енергия е нещо, което приемаме за даденост. Очакваме да е налична, когато имаме нужда, без да се замисляме как се произвежда, съхранява и доставя до нас. Тъй като трябва да отговорим на глобалните климатични амбиции и да намалим емисиите на парникови газове, нарастват очакванията за електрификация, особено за електричество, произведено от възобновяеми енергийни източници като вятърна и слънчева енергия. Ето защо дигитализацията помага за подобряване на безопасността, производителността, ефективността, гъвкавостта, достъпността и устойчивостта на енергийните системи по целия свят. Дигитализацията в енергетиката може и засяга всеки сектор в нашия свят. Доставчиците на енергия могат да използват цифрови инструменти за подобряване на дейността и изследване на трансформационния потенциал на дигитализацията, за да помогнат за създаването на силно взаимосвързана енергийна система.

Развитие на електричеството

digitalization-change-photo1-1200x8001

Силна движеща сила за промяна е глобалното изменение в нагласите и поведението сред потребителите към по-голямо потребление на цифрови преживявания в сравнение с физическите продукти. Обществото става все по-зависимо от електричеството с напредването на дигитализацията и поради тази причина надеждното и непрекъснато захранване и качествената инфраструктура са от решаващо значение.

Дигиталните технологии се предвижда, през следващите десетилетия, да направят световните енергийни системи по-свързани, по-интелигентни, по-ефективни, по-надеждни и по-устойчиви. Зашеметяващият напредък в генерирането на данни, анализа и свързаността дава възможност за редица нови цифрови приложения, като интелигентни устройства, споделена мобилност и мониторинг. В много близко бъдеще дигитализираните енергийни системи ще могат да идентифицират кой се нуждае от енергия и ще я доставят в точното време, на точното място и с най-ниски разходи.

Дигитализацията вече подобрява безопасността, производителността, достъпността и устойчивостта на енергийните системи. Това също променя пазарите, бизнеса и заетостта и в същото време енергийните системи често се изграждат върху голяма дългосрочна физическа инфраструктура и активи.Традиционните електрически мрежи имат ясна йерархична структура с електричество отгоре и крайни потребители в основата. Сега обаче сме в ситуация с много разпределени “прозюмери”(prosumers) – както производители, така и потребители на електроенергия.

Въздействието на дигитализацията върху енергията

Въздействието на дигитализацията върху енергията

Всъщност енергийният сектор е един от пионерите в прилагането на цифровите технологии. През 1970г. енергийните компании бяха сред първите, които използваха нови технологии за улесняване на управлението и работата на мрежата. Темпът на дигитализацията в енергийния сектор се увеличава с всяка изминала година, тъй като инвестициите в цифрови технологии от енергийните компании рязко се увеличиха. Това се отразява във всеки аспект от живота.

Жилищните сгради, например, представляват почти една трета от глобалното крайно потребление на енергия и 55% от световното търсене на електроенергия. Ръстът на търсенето на електроенергия в сградите е особено бърз през последните 25 години, представлявайки близо 60% от общия ръст на световното потребление на електроенергия, според доклад на IEA (Международната енергийна агенция). Данните и заключенията показват, че дигитализацията, включително внедряването на интелигентни измервателни уреди и интелигентно осветление, може да намали общото потребление на енергия в жилищни и търговски сгради с до 10% до 2040г.

Решенията, предлагани от AДД България, ви позволяват да предвиждате, измервате, управлявате и наблюдавате в реално време енергийните характеристики на сградите, позволявайки на потребителите, управителите на сградите, мрежовите оператори и други заинтересовани страни да идентифицират къде и кога е необходима поддръжка, когато инвестициите не са направени спрямо очакванията или къде могат да се постигнат икономии на енергия.

От друга страна, в индустрията, се очаква индустриалното производство да продължи да расте през следващите десетилетия, особено в развиващите се икономики, а добавената стойност на дигитализацията за подобряване на енергийната и материалната ефективност ще се увеличава.

В индустрията много компании имат дълга история на използване на цифрови технологии за подобряване на безопасността и увеличаване на производството. По-нататъшни икономически ефективни икономии на енергия могат да бъдат постигнати чрез усъвършенстван контрол на процеса и чрез свързване на интелигентни сензори и устройства за измерване и анализ на данни, за прогнозиране на повреда на оборудването, като системата на АДД България – Arista EIM.

Предимства на дигитализацията на електрическата инфраструктура

MDM Arista CMS

Подробната информация и прецизния анализ могат да намалят разходите на електроенергийната система поне по четири начина:

  • чрез намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка;
  • подобряване на ефективността на електроцентралата и мрежата;
  • намаляване на непланираните прекъсвания на захранването;
  • удължаване на експлоатационния живот на активите.

Цифровите данни и автономната работа на системата намаляват разходите за управление и поддръжка, като позволяват предвиждане в поддръжката, което може да съкрати разходите за собственика на мрежата и в крайна сметка разходите за електроенергия за крайните потребители.

Системата за мониторинг спомага за постигане на по-голяма ефективност, чрез подобрено планиране и процес на вземане на решения, подобрена ефективност в електроцентралите и по-ниски нива на технически и нетехнически загуби в мрежите, както и по-добър дизайн на проекти в цялостната енергийна система. В електрическите мрежи, повишаването на ефективността може да бъде постигнато, чрез намаляване на загубите на енергийно снабдяване на потребителите, например, чрез дистанционно наблюдение в реално време, което позволява инфраструктурата да работи по-ефективно и по-близо до оптималните си условия, а потоците и бариерите да се управляват по-добре от мрежови оператори.

Дигитализацията на електрическата инфраструктура намалява честотата на непланираните прекъсвания, чрез цялостен мониторинг и предвиждане на поддръжка. Той също така ограничава аварийните ситуации, като бързо идентифицира типа на възникналата повреда.

Thinking man
Това намалява разходите и увеличава устойчивостта и надеждността при доставката на енергия, тъй като мрежовите повреди са скъпи, както за електроразпределителните компании, така и за икономиката.

АКО СТЕ ГОТОВИ ДА ДИГИТАЛИЗИРАТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, НИЕ ИМАМЕ РЕШЕНИЕТО