You are currently viewing LoRaWAN комуникационна мрежа открива нови възможности

LoRaWAN комуникационна мрежа открива нови възможности

  • Post category:Новини

Престижното издание CIO отдели специално внимание на АДД и имплементацията на цялостната система за управление на уличното осветление на една от българските общини с развит туризъм.

Вече има много примери за градове и общини, които възприемат концепцията за интеграция на технологични инструменти за управление и контрол на дейностите, свързани с изразходването на енергийни ресурси като ток, вода, газ и т.н. Затова и една от българските туристически общини решава да се обърне към АДД България – компания, фокусирана върху развитието и имплементацията на интелигентни измервателни системи, при последната подмяна на уличното си осветление.

“Компанията ни работи в сферата на дистанционното управление и отчитане на енергоресурси. Технологията, която използваме, е гъвкава и може да се надгражда, така че ние постоянно разширяваме портфолиото си с продукти, които използват двупосочна комуникация, и като цяло се развиваме в сферата на Интелигентни градове и Интернет на нещата (IoT)”, обяснява Кузман Драгнев – ръководител проекти и крайна имплементация на продуктите в компанията, като добавя, че освен събирането на данни и предаването им към определена инфраструктура, тя предлага и функционалност за дистанционен контрол върху крайните устройства.

Умно осветление с LoRaWAN мрежа

Street lighting

Основният проект, върху който работят АДД България във въпросната община, цели изграждането на система от умни електрически стълбове.

“Първият етап на проекта беше свързан с добавянето на система за управление и интелигентни функции на уличното осветление. Общината стартира подмяната на уличното осветление в града и селищата в общината, като идеята беше ние да добавим въпросните функции, които да създадат двупосочна радиокомуникация между осветителите и контролните устройства в таблата за улично осветление”, спомня си Кузман Драгнев.

По принцип, управлението на уличните осветители минава през радиомрежа, след което данните се предават по GSM свързаност. Освен това, компанията изгражда и допълнителна mesh мрежа – технология, която дава възможност на отделните осветители да комуникират помежду си и когато един осветител няма пряка видимост с контролера, той да препредава данните си през останалите. По този начин качеството на комуникацията не може да бъде компрометирано.

Още в хода на разговорите обаче става ясно, че Общината иска да имат и възможност за допълнително използване на комуникационната свързаност и среда. За да отговори на изискванията по този проект АДД България изграждат още един тип мрежа – LoRaWAN Network, която дава допълнителни възможности на цялата система “По този начин изградихме комуникационна среда, която може да обслужва различни видове сензори, събиращи данни за градската среда. Към момента например са инсталирани такива, които измерват влажност, налягане и чистота на въздуха, но с времето могат да се добавят и много други. Освен това, LoRaWAN свързаността често се предлага от различни доставчици като платена услуга. В случая с тази община, веднъж вече изградена като част от интелигентното улично осветление, комуникационната част на тази мрежа вече е платена и може да се предоставя за безплатно ползване от страна на различни организации и ентусиасти, които да свързват свои сензори, следящи отделните екологични показатели, което ще повиши информираността на обществото”, обясняват още от АДД България.

Дистанционен контрол на потреблението и сигурност

Компанията разработва и нова функция за управление на уличното осветление, т.нар. дигитализация – онлайн система за наблюдение на състоянието на електрическите табла.

“Когато се инсталират нови осветители, обикновено се подменят и таблата, които имат различно захранване, различен брой клонове, изпълнителни елементи, механични часовници и т.н. За община като тази са нужни около 70 контролни табла, които управляват близо 5000 осветителни тела, като много от тях не са в основния град. Дигитализацията следи в реално време какво е моментното състояние в таблото – има ли захранване по отделните клонове, функционират ли предпазителите и т.н.”, обяснява ръководителят проекти и крайна имплементация на продуктите в АДД България.

Едновременно с това, ако някой реши да отвори таблото и да го манипулира, системата веднага сигнализира в контролния център, а в случай на аварийна ситуация, изпраща имейл, който съдържа визуализация на електрическата схема и отбелязани контролни точки, към операторите и отговорниците по поддръжката. По този начин те разбират в реално време точно къде се е появил проблем и коя инфраструктура засяга.

“Тази информация е изключително важна. Ние говорим за интелигентни системи, които са фокусирани в управлението. Но данните, които те събират, са не по-малко важни, тъй като директно рефлектират върху разходите за поддръжка. С времето се натрупва опит и на база на историческа информация отговорниците по поддръжката бързо могат да правят анализи и да са наясно с точния характер на проблемите”, категоричен е Кузман Драгнев и добавя, че умните табла на АДД България следят и за неправомерната употреба на електроенергия, сравнявайки постоянно поведението на системата.

“Ако към едно табло са инсталирани 100 осветителя, които имат определена консумация, ние залагаме данните от тях в системата и при най-малкото отклонение можем да реагираме”, добавя той.

Освен всичко друго, специалистите от сервизната поддръжка получават цялата информация на телефона си, което минимизира нуждата от инвестиции в хора, ангажирани постоянно с наблюдение на системата.

Не на последно място, при пускането на системата в експлоатация, което става напълно автоматично, в контролния център засичат и предотвратяват множество случаи на злоупотреби, манипулации на публичната инфраструктура и кражби на ток.

“Този аспект е изключително важен, когато става дума за инвестиционен проект и се търси гарантиран резултат. Никой инвеститор не би се съгласил да губи приходи, а има случаи, при които проектната мощност на едно табло е 10 ампера, докато ние понякога измерваме до 40 ампера консумация. Това е недопустимо и е добре да има начин тези злоупотреби да се засичат своевременно”, акцентират още от АДД България.

Възможности за развитие

В бъдеще Общината обмисля възможността да използва изградената комуникационна мрежа за управление на паркоместа, което е друго голямо предизвикателство за туристическите градове. За да бъде активна подобна функция, е нужно към вече работещата комуникационна мрежа да бъдат инсталирани сензори, които да отчитат наличието на автомобили.

В момента АДД България работи и по проект за автоматизиране на измерването на енергоресурсите за гръцко яхтено пристанище, като  от компанията са категорични, че и тази функционалност лесно може да бъде имплементирана в съществуващата комуникационна мрежа на Общината и други пристанищни градове по света.

Иван Гайдаров