You are currently viewing AДД България и oбщина Пловдив празнуват новия живот

AДД България и oбщина Пловдив празнуват новия живот

  • Post category:Новини

Като водеща компания, предлагаща решения за дистанционно управление, наблюдение и измерване на потреблението, включително системи за управление на уличното осветление, АДД България имаше честта да участват в проекта на Алберто Гарути, наречен “На родените днес”. Реализиран през 2018 г., проектът беше част от изложбата Metaphorai и имаше за цел да се свърже с градското пространство, като се обърне директно към жителите и ги накара да съпреживеят едно от най-големите събития в човешкия живот – раждането.

Идеята на Алберто Гарути е реализиран за първи път през 1998 г. в Бергамо и от тогава проектът е реализиран успешно в много страни по света. В Пловдив популярният артист беше привлечен от предстоящотодомакинство на града като Европейска столица на културата през 2019 година.

За проекта “На родените днес”

Project "To those who are born today"

Проектът представлява атрактивна промяна в градската среда и по-точно – уличното осветление. Идеята на Гарути беше да се свърже част от осветлението в квартал Капана с четири родилни отделения на местните болници. Така всеки път, когато се ражда бебе, някой от лекарите или дори роднините на детето натиска бутон, който кара част от уличното осветление в квартал Капана да промени режима си на работа, карайки осветлението да „пулсира“.

Благодарение на системата за управление на улично осветление Arista SLMS, АДД България направи възможно реализирането на този интересен, иновативен и креативен проект.

Техническо решение от АДД България

За да може режимът на рабтота на лампите да наподобява пулсиране, в таблото за захранване на уличното осветление, разположено в квартал Капана, е инсталиран контролер за групово управление на осветлението. След като се роди бебе се натиска специален бутон, информацията се изпраща незабавно до монтирания контролер, който от своя страна променя яркостта на уличното осветление (затъмняване/димиране), след което се връща в начална позиция. Ако се роди дете през светлата част на деня, при натискане на някой от бутоните светлините се включват, след това яркостта намалява до пълно изключване.

Благодарение на функционалностите, които Arista SLMS предоставя – контрол, комуникация, внедряване на автоматични процеси и въвеждане на дистанционна конфигурация, такъв иновативен проект се реализира успешно и напълно отговаря на изискванията от автора за автономна система със самоуправление в избраната зона на квартала.

Допълнителни функционалности

В допълнение към иновативния и приобщаващ подход на автора към градския живот, изпълнението на проекта предоставя на община Пловдив удобен инструмент за подробен мониторинг на инфраструктурата на уличното осветление. Системата предоставя информация за измерените стойности на електрическите параметри за таблото, които се използват за анализ и справки за работата и качеството на осветлението.

Чрез установената комуникационна връзка и чрез централизирания софтуер за управление и мониторинг на системата, всекидневно се наблюдава броят на ражданията от болниците, общината и гражданите, което дава мигновено чувство на радост – емоция, неразделно свързана с появата на нов живот.

Ако в бъдеще има план за разширяване на обхвата на проекта, системата позволява добавяне на родилни отделения (инсталиране на допълнителни бутони), както и разширяване на обхвата на управляваната инфраструктура с други иновативни и социално приобщаващи инициативи.

АДД България се зае с този проект с удоволствие и всеотдайност, защото една от основните цели на компанията е да внедри, промени и модернизира градската среда.