You are currently viewing АДД България и Американската търговска камара в съвместни действия за подобряване стандарта на живот

АДД България и Американската търговска камара в съвместни действия за подобряване стандарта на живот

  • Post category:Новини

AДД България стана член на една от най-престижните бизнес организации – Американската търговска камара в България.

AДД България е компания, създадена от хора с визия. Винаги сме разбирали необходимостта светът да се развива чрез дигитализация и внедряване на интелигентни технологии във възможно най-много сфери на ежедневието и бизнеса. Ние ценим създаването на дългосрочни партньорства, с които можем да променим средата в която живеем и правим бизнес. Ето защо се радваме да станем член на Американската търговска камара в България (AmCham). Напълно споделяме и вярваме в нейната мисия за подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат и жизнения стандарт в страната, като се застъпваме за всички заинтересовани страни – правителство, бизнес, неправителствени организации и медии – за продуктивен диалог и партньорство.

Американската търговска камара в България съществува от 25 години, обединявайки над 320 американски, български и мултинационални компании, работещи в страната. Тя се превърна във водеща бизнес организация, която инициира събития в областта на икономиката, международните и националните политики и социалната сфера.

Членството на АДД България в AmCham ни позволява да създаваме дългосрочни партньорства чрез специални комитети на Камарата. Обхватът им включва справяне с въпроси, които пряко или косвено засягат дейността на членовете на организацията, както и разработване на позиции, които AmCham като организация може след това да заеме до ключовите лица, вземащи решения. Комитетите на AmCham работят с активно участие и сътрудничество между членовете за да разработят нови идеи, да споделят опит и в крайна сметка да постигнат общи цели.

Камарата обединява юридически и консултантски компании, рекламни и PR агенции, организации с нестопанска цел и образователни организации, инженерни и строителни компании, химически и фармацевтични производители и дистрибутори, както и финансови институции. Общността AmCham също включва транспортни и логистични компании, производители и дистрибутори на потребителски стоки, доставчици на услуги, туристически агенции, ИТ компании и доставчици на индустриално и офис оборудване. Всички тези бизнес интереси, както американски, така и български, споделят общо чувство за общност и решимост да помогнат за подобряване на икономическото развитие на страната.

АДД България, като компания с отлична корпоративна репутация, се вписва перфектно в обществото на реномирани компании и организации, представляващи различни икономически сектори. Това е стратегически ход, който ще вдъхнови не само нас, но и нашите съществуващи и потенциални партньори и клиенти, за да можем заедно да изградим по-добро бъдеще.