You are currently viewing Нов проект за дистанционно отчитане на електроенергия с EVN България

Нов проект за дистанционно отчитане на електроенергия с EVN България

АДД България подписа ново рамково споразумение за достаква на интелигентна измервателна инфраструктура (Advanced Metering Infrastructure) с Електроразпределение Юг, собственост на EVN Bulgaria. Договорът ще бъде изпълняван в продължение на 6 години.


Споразумението е логично продължение на дългогодишното партньорство между двете компании, което датира от 2006г. Досега, АДД България е пуснала в експлоатация повече от 1.2 милиона умни електромера в мрежата на това електроразпределително дружество, които са допринесли за значително намаляване на разходите и подобряване на процесите.

Като допълнение към доставките на умни електромери, обхватът на договора включва разработката и доставката на допълнителни софтуерни модули към системата ADDAX Head-End system, които целят допълнително да оптимизират, дигитализират и автоматизират различни измервателни процеси в ютилити компанията.

Отношенията ни с този клиент са се развили много през годините – започнахме от една технология (FSK), преминахме към други (SFSK, после PRIME). Извършихме много системни подобрения и обновявания. Също така успешно реализирахме сложен проект за киберсигурност, така че мрежата на Електрорапределение Юг да е напълно защитена, по най-високи сътандарти, за разлика от много други ютилити компании не само в България, но и по света.

Преминали сме и през много трудни моменти, включително пандемия и кризата, която последва след нея. Но благодарение на взаимното доверие, разбиране и уважение, успяхме да запазим високо ниво на работа.АДД България ще напарви всичко възможно до гарантира доброто изпълнение на проекта през следващите 6 години.