You are currently viewing <strong>АДД България ще достави на Северна Македония 50 000 интелигентни електромера.</strong>

АДД България ще достави на Северна Македония 50 000 интелигентни електромера.

Партньорството между EVN, най-големият доставчик на електроенергия на Балканите, и АДД България, най-големият интегратор на модерни системи за измерване на енергия в региона, се разраства от 2011 г. АДД България наскоро обяви, че е сключила договор за доставка на 50 000 интелигентни електромера ADDAX на Север Македония.

Електромерите ADDAX, които ще бъдат доставени през следващите три години на пазара на Северна Македония, ще използват същите, тествани, комуникационни решения, базирани на PLC технологии, използвани и преди това в страната. Трябва да се отбележи, че АДД България вече е реализирала успешно различни проекти за интелигентно измерване в Северна Македония. През 2014 г. например обявихме доставката и монтажа на пробна партида от 18 000 уреда, последвана от още 35 000 уреда през 2016 г.

Неотдавнашният спечелен търг за доставка на 50 000 електромера през 2023 г. бележи най-голямото сътрудничество до момента между EVN Македония и АДД България. „Това постижение представлява още една крачка в стремежа ни да се разширим на международните пазари“, посочва представител на АДД България. „Радваме се да предоставим на EVN Македония модерна технология за измерване на енергията и сме уверени, че нашите решения ще допринесат значително за подобряване на енергийната ефективност на страната.“

Пазарните експерти очакват, че инсталирането на тези 50 000 нови измервателни уреди ще изиграе ключова роля в надграждането на енергийната инфраструктура на Северна Македония, което ще доведе до повишена ефективност и прозрачност в потреблението на енергия в нацията.

Първоначалната партида интелигентни измервателни уреди ADDAX, съгласно условията на търга, вече е доставена на местния доставчик на електроенергия, EVN Македония, тази пролет, като ще има последващи партиди.

АДД България интегрира и поддържа решения за модерна измервателна инфраструктура (AMI) в продължение на много години. За това време в България и Северна Македония успешно са инсталирани над 1,5 милиона интелигентни измервателни уреди, които ефективно се борят със загубите и кражбите на електроенергия. Процентът на кражбите на електроенергия в Македония намалява от 18,4% през 2011 г. на 14,9% до 2015 г.. „Към днешна дата този процент е още по-малък.“ – убедени са от българската компания.

 АДД България предлага цялостни решения – от електромери, през рутер-концентратори до софтуер в центъра за събиране, обработка и анализ на данните, като това решение се предлага в няколко комуникационни разновидности – комуникация по силовата мрежа, радио и хибридна комуникация. Освен за електроенергия, АДД България предлага и интелигентни решения за вода.

За повече информация,